skip to Main Content

Günümüzdə yeni təkmilləşən balon körpə üsullarının sayəsində, xəstələrdə əldə edilən hamiləlik dərəcəsi getdikcə artır. Mikroçipli balon körpə tətbiqinin sayəsində sperma azlığı olan kişilərin, uşaq maliki olmaq ümidi meydana gəlmişdir. Amerikada təkmilləşdirilən bu yeni üsul, mərkəzimizdə tətbiq edilməyə başlanmışdır. Bu üsulun sayəsində kişi faktorundan meydana gələn sonsuzluq problemlərində hamiləlik dərəcələrində nəzərə çarpan səviyyədə artışlar əldə edilmişdir. Mikro Axışlı Çip texnologiyasının sayəsində spermalarda DNA ziyanı ən az olan qüvvətli spermalar seçilməklə hamiləlik meydana gətirmə ehtimalı çox olan embrionlar laboratoriyada meydana gətirilə bilinir. Bu texnologiya ümumiyyətlə, bütün balon körpə mərkəzlərində daha istifadə edilməsə də, müvəffəqiyyətli və aktual tibbi yenilikləri təqib edən mərkəzlər tərəfindən tətbiq edilməyə başlanmışdır. Bu üsulun sayəsində sonsuzluğun ortadan qaldırılmasında əhəmiyyətli dəstəklər təmin ediləcəkdir.

Mikroçipli Balon Körpə Müalicəsi Necə Edilməlidir?

Normal yollarla yəni cinsi münasibətlərlə əldə edilən hamiləliklərdə, sperma hüceyrələri çox uzun bir səyahətə çıxaraq və müxtəlif maneələri keçərək yumurta hüceyrəsiylə bir yerə gəlir və döllənmə həyata keçir. Məhz bu üsulda anada məvcud olan bu təbii sperma maneələrini təqlid edən mikroçiplər təkmilləşdirilmişdir. Bu sayədə balon körpə müalicəsi əsnasında yumurta ilə birləşdiriləcək spermanın ən yaxşı şəkildə seçilməsi hədəflənmişdir. Bu üsulda meydana gətirilən mikro kanalların sayəsində spermalar təbii şəraitində olduğu halıyla süzülməklə ən yaxşı döllənmə qabiliyyəti olan sağlam spermaların seçilməsi təmin edilir. Beləliklə, ən yaxşı keyfiyyətdə embironlar əldə edilməklə hamiləlik dərəcəsi artır. Tibbin başqa sahələrində də istifadə edilən mikroçip texnologiyası, balon körpə müalicəsində çox əhəmiyyətli bir inkişafdır.

Back To Top