skip to Main Content

Bir kişinin toxumunda heç sperma olmaması müxtəlif səbəblər ilə ortaya çıxa bilər. Bunların bir hissəsi sperma kanallarının tıxanmış olmasına bağlıdır.

tesa-tese

Belə bir vəziyyətdə xayalarda toxum istehsalı olmaqla birgə bu spermalar kanallardakı tıxanmanın səbəbi ilə toxumla bayıra atıla bilmir. Bu vəziyyətdə tıxanmaya bağlı sperma olmamasından söz edilər. Tıxanmaya bağlı azospermiya hadisələrində nazik bir iynə ilə tıxanmış olan kanallara ya da xaya toxumasının daxilinə girilməklə kiçik hissələr alınar. Bu hissələrin daxilində sperma tapmaq dərəcəsi 100%-ə yaxındır.

Tıxanmaya bağlı olmayan hallarda isə xayalarda toxum istehsalı, ya heç yoxdur ya da müəyyən sahələrdə çox məhdud sayıdadır. Xaya toxumasının daxilində minlərlə kiçik borucuğa bənzər yer var və bu yerlərdə sperma istehsalı müxtəlif mərhələlərdə davam edir. Bəzi borucuqlarda heç istehsal yoxkən, bəzilərində az sayıda sperma olur. Cərrahiyyə sperma axtarışı üsulları ilə xayanın müxtəlif yerlərindən alınan çoxlu hissə tədqiq edilərkən sperma hüceyrəsi tapıla bilər. MİKROSKOPİK TESE üsulu belə hallarda sperma əldə etmək imkanını böyük ölçüdə artırır. Toxumunda sperma olmayan kişilərdə, əməliyyat mikroskopundan istifadə edilərək xayasından sperma əldə etmək üçün aparılan bu prosesdə, sperma yerləşən sahələr daha asan müəyyən edərək sperma əldə edilə bilər. Ümumi anesteziya altında yumurtalıqlar açılaraq mikroskop altında tədqiq edir. Bu üsulla yumurtalıqda sperma istehsal olunan yerlər daha yaxşı seçilir və alınan toxuma miqdarı az olduğundan çox sayıda yerdən hissə götürülə bilər. Bu toxumalar laboratoriyada embrioloq tərəfindən kəsilərək kanalların daxilinə tökülmüş və ya kanallara yapışıq olan sperma hüceyrələri təmizlənərək mikroinyeksiya prosesində istifadə edilir. Bu üsulun üstünlükləri:

Xayanın mikroskop ilə tədqiq edilməsi sperma tapmaq şansını da artırır və daha çox sperma əldə edilməsini təmin edir. Keçmiş üsullarla sperma tapmaq dərəcəsi 30-40 % arasında dəyişərkən, bu texnika ilə sperma tapmaq nisbəti 60-70% -ə qədər çıxa bilər.

Digər əhəmiyyətli bir məsələ də xəstənin xayasında toxuma itkisinin keçmiş üsula görə 70 dəfə az olmasıdır. Beləliklə, əməliyyatda xayaların ən az zərər görməsi təmin etməkdə, ifraz olunan testosteron hormonunun qandakı səviyyəsini azaldacaq əməliyyatlardan imtina edilir. Mikroskop altında aparılan bu üsulun digər bir üstünlüyü isə, xayanı bəsləyən damarlara ziyan vermədən kəsik əməliyyatının aparıla bilməsidir. Bu səbəblə əməliyyatdan sonra meydana gələ biləcək olan əks hal təsirləri azaldılar. Çoxlu biopsiya ilə müvəffəqiyyətli olmamış və Klinefelter sindromu kimi genetik səbəblərə bağlı sperma yoxluğu olan kişilərdə bu üsulla 60%-dən çox sperma tapmaq imkanı əldə edilir.

Back To Top