skip to Main Content

Mikrosort, spermanın mikroinyeksiya (ICSI) və ya peyvənddən qabaq (IUI) oğlan və ya qız embrionu əmələ gətirəcək (X) və (Y) xromosomu daşımalarına görə bir-birindən ayıran bir üsuldur. Bu üsul oğlan körpə seçməkdə 80%, qız körpə seçmədə 90% müvəffəqiyyət təmin edir. Mikrosort üsulu, peyvənd ilə birgə edilə bilir, balon körpə müalicəsi ilə birgə edilə bilir. Bu sayədə PGT sınaqlarına görə çox daha az xərc ilə cinsi seçmək mümkün hala gəlir.

Müalicə Növləri, Tətbiqləri və Nümunələri

1. Mikrosort + Aşılama (IUI)

Bu müalicə növü ilə ana namizədi menstruasiya dövrünə görə peyvənd üçün təqib edilir. Yumurta çatlama saatında uyğun olaraq mikrosort ilə ayrılmış spermalardan istifadə edilərək peyvənd həyata keçirilir. Beləliklə ailə, əgər qız körpəyə hamilə qalmaq istəyir isə 90%, oğlan körpəyə hamilə qalmaq istəyir isə 80% cins müvəffəqiyyəti əldə etmiş olur. Müalicədə hamilə qalma nisbəti ana namizədinin yaşına bağlı olaraq müxtəlif ola bilər.

2. Mikrosort + Mikroinyeksiya (ICSI)

Bu müalicə növü ilə ana namizədi menstruasiya dövrünə görə həkim təqibi altında yumurta çoxaltma prosesinə başladılar. Yumurta hüceyrələri kifayət səviyyəyə çatanda çatlatma iynəsi edilməklə OPU (Yumurta yığma prosesi) planlaşdırılar. Yığılan yumurta hüceyrələri ailənin seçmiş olduğu cinsə görə mikrosort metodu ilə ayrılan spermalar ilə birləşdirilərək döllənər. Beləliklə ailə əgər qız körpəyə hamilə qalmaq istəyir isə 90%, oğlan körpəyə hamilə qalmaq istəyir isə 80% cins müvəffəqiyyəti əldə edilmiş olar. Müalicədə hamilə qalma nisbəti ana namizədinin yaşına bağlı olaraq müxtəlif olabilər. Əməliyyatın balon körpə müalicəsi ilə tətbiq edilməsi səbəbiylə, peyvəndə (IUI) görə hamiləlik müvəffəqiyyəti çox daha yüksəkdir.

3. Mikrosort + Mikroinyeksiya (ICSI) + PGT

Bu müalicə növü ilə ana namizədi menstruasiya dövrünə görə həkim təqibi altında yumurta çoxaltma prosesinə başladılar. Yumurta hüceyrələri kifayət səviyyəyə çatanda çatlatma iynəsi edilməklə OPU (Yumurta yığma prosesi) planlaşdırılar. Yığılan yumurta hüceyrələri ailənin seçmiş olduğu cinsə görə mikrosort metodu ilə ayrılan spermalar ilə birləşdirilərək döllənər. Meydana gələn embrionlar daha sonra PGT metodu ilə həm cins, həm də xromosomal xəstəlik (məs. Down sindrom) baxımından qiymətləndirilər. Beləliklə ailə 99.9% istədikləri cinsdə və sağlam bir körpəyə hamilə qalmış olur. Mikrosort ilə ayrılmış spermalar ilə əməliyyat keçirildiyindən çox sayıda istənilən cinsə aid embrion əmələ gəlir. Beləliklə ana namizədinə transplantasiya ediləcək embiron sayısı və keyfiyyətini seçmə imkanı artdırılmış olar.

PGT ilə Mikrosort + PGT Arasındakı Əsas Fərqlər və Üstünlüklər

Mikrosortdan istifadə edilmədən təkcə PGT ilə keçirilən balon körpə sınaqlarında dölləmə üçün alınan sperma hüceyrələri, ya X xromosomu (qız) ya da Y xromosomu (oğlan) daşıyır. Bu səbəblə yumurtalar dölləmə prosesinə alındığında spermalar təsadüfi olaraq seçilərək dölləmə keçirildiyi üçün ailənin istəmiş olduğu cinsdəki embrion sayısı məhdud vəziyyətdə qalır.

Məsələn: Ana namizədindən 10 dənə yumurta yığıldı, yumurtalar mikrosortdan istifadə edilmədən təsadüfi olaraq seçilən spermalar ilə dölləndi. Bunun nəticəsində əsasən embrionların 50%-i oğlan, 50%-i qız embrion kimi yaranır. Yəni, 5 qız embrion, 5 oğlan embrion. Bunlardan bəzilərinin sağlam olmadığı düşünüldüyündə, ailənin istəmiş olduğu cinsə aid sağlam embrion sayının məhdud qalacağı görülür.

Amma mikrosort metodu ilə ayrılan spermaları ilə dölləmə edildikdə,

Məsələn: Ana namizədindən 10 dənə yumurta yığıldı, yumurtalar mikrosort üsulundan istifadə edilərək seçilmiş spermalar ilə dölləndi. Bunun nəticəsində 80%-90% nisbətində istənilən cinsə aid embrionlar yaranır. Yəni, 8-9 dənə istənilən cinsə aid embrion meydana gəlir. Bunlardan bir neçəsində sağlamlıq problemi olsa belə əlimizdə çox sayıda istənilən cinsdə embrionun olması, həm hamiləlik müvəffəqiyyətini, həm də transplantasiyadan sonra qalan embrionların dondurularaq gələcəkdə planlaşdırılacaq hamiləliklər üçün saxlanmasına imkan verir.

Back To Top