skip to Main Content

Uşaqları olmayan cütlüklərin təxminən 30 – 35 %ində problem kişidən meydana gəlir. Kişidəki sonsuzluq səbəbləri əsas olaraq iki qrupta toplanır.

  • Spermanın sayısı və keyfiyyətinə təsir edən istehsal defektləri.
  • Spermanı bayıra daşıyan kanallardakı tıxanmalar.

Kişidəki bu problemlərin səbəbi, 30 – 40 % hadisələrdə izah edilə bilməz. Spermanın keyfiyyət və sayısındakı defektlərin səbəbi tapıla bilmədiyində müxtəlif sınaqlı dərman müalicələri tətbiq edilər. Ancaq, bu müalicələrin hər hansı bir təsirinin olmadığı göstərilmişdir. Mikroinyeksiya texnikasının 1992-ci ildən etibarən tətbiq edilməyə başlanması kişi sonsuzluğunun müalicəsində bir dönüş nöqtəsi olmaqla, bu texnika ilə qüvvətli kişi sonsuzluğu hallarında belə yüksək hamiləlik dərəcələri əldə edilir.

Kişilərdə Sonsuzluğun Səbəbləri

1. Sperma İstehsal Defektləri

Kişi sonsuzluq hadisələrində istehsal və yetkinləşmə defektləri ən çox rastlanan problemlərdir. İstehsal defekti sperma sayısı ilə əlaqədar ola biləcəyi kimi qadın yumurtasının döllənməsinə mane olan sperma hərəkətlərinin zəifliyi və ya sperma şəkillərinin (Morfoloji) anormallığı ilə əlaqədar ola bilər.

Kişinin spermasının normal olaraq hesab edilə bilməsi üçün sayısının ən az 20 milyon/ml, hərəkətli sperma dərəcəsinin 30% və quruluş etibariylə normal sperma dərəcəsinin 4%dən çox olması lazım gəlir. Sperma dəyərlərinin yuxarıda göstərilənin altında olması halında təbii yollardan hamiləlik əldə edilməsində ciddi çətinliklər yaşanmağa başlanır. Bir çox faktor spermiogeneziya (sperma hüceyrələrinin istehsalı və yetkinləşməsi) mənfi cəhətdən təsir edə bilər.
İltihablı xəstəliklər, bəzi bakteriya və viruslar kişidə yumurtalıq iltihabına səbəb ola bilər. Yumurtalıqlarından iltihablı bir xəstəlik keçirən kişilərin təxminən 25%ində sonsuzluq problemi meydana gəlir. Hormon defektləri kişilik hormonu olan testosteron hormonunun istehsal edilməsinə nəzarət edən hormonlarda defekt meydana gətirə bilir, həmçinin ətraf mühit problemlərində, xərçəng müalicəsi üçün istifadə edilən şüa və dərmanlar sperma istehsalına təsir edir.

2. Quruluş Defektləri

Spermanın istehsal yeri olan xayalardan bayıra çıxmasına mane olan tam və qismən tıxanmalar sonsuzluğa səbəb ola bilər. Bu tıxanmalar anadan gəlmə ola biləcəyi kimi, sonradan keçirilən bir infeksiyadan da asılı ola bilər. Xayalardan keçirilmiş bir cərrahiyyə müdaxiləsi də tıxanmaya səbəb ola bilər.

3. Kişi Sonsuzluğunun Müalicəsi

Kişilərdə sonsuzluğa səbəb olan problemlərlə qarşılaşıldığında balon körpə müalicəsi tətbiq edilir. Qüvvətli kişi sonsuzluğu və ya azospermik hadisələrində isə sperma ianəsi məsləhət görülür.

Back To Top