skip to Main Content

1. Yumurta İanəsi (Yumurta Köçürülməsi)

Yumurta ianəsi müalicəsində xəstələrin Kiprdə qalacağı müddət 5 gecə 6 gündür. Xəstələr müalicəyə qərar verməklə birgə menstruasiya tarixinə görə yaşadığı ölkədə həkimin məsləhət gördüyü dərmanlardan istifadə edir. İstifadə edilən dərmanlar bant və yaxud həb halındadır.

2. Sperma İanəsi

Sperma ianəsi müalicəsində xəstələrin Kiprdə qalacağı müddət 5 gecə 6 gündür. Xəstə yaşadığı ölkədə həkimin müəyyən edəcəyi dozada iynədən istifadə edərək ovulyasiya induksiyası etdirir (Yumurta çoxaltma əməliyyatı). Yumurta yığma əməliyyatı Kiprdə həyata keçirilir. Yumurta yığma əməliyyatıyla eyni gün bankdakı spermalar ilə yığılan yumurtalar döllənir və yumurta yığma əməliyyatından 3 gün sonra embrion transplantasiyası planlaşdırılaraq müalicə başa çatdırılır.

3. Embrion İanəsi

Embrion ianəsi müalicəsində xəstələrin Kiprdə qalacağı müddət 2 gecə 3 gündür. Xəstələr müalicəyə qərar verdiklərində yaşadıqları ölkədə təqribən 15 gün müddətlə həkimin məsləhət gördüyü dərmanları qəbul edirlər. İstifadə edilən dərmanlar bant və ya həb vəziyyətindədir.

4. Cins Seçmə Müalicəsi (Balon Körpə + PGT)

Cinsi seçmək istəyən xəstələrin Kirdə qalacağı müddət təxminən 1 həftədir. Xəstə yaşadığı ölkədə Qadın Doğuş Mütəxəssisinin müəyyən edəcəyi dozada iynədən istifadə edərək ovulyasiya induksiyası etdirir (Yumurta çoxlatma əməliyyatı). Yumurta yığma əməliyyatı Kiprdə həyata keçirilir. Yumurta yığma əməliyyatıyla eyni gün xəstənin həyat yoldaşından spermalar alınır və yığılan yumurtalar döllənir. Yumurta yığma əməliyyatından 3 gün sonra embrionlardan biopsiya alınmaqla embrionların cinsi və xromocomal tədqiqatı aparılır. İstənilən cinsə görə sağlam embrionlar müəyyən edilməklə transplantasiya əməliyyatı həyata keçirilir.

5. Yumurta Dondurma

Yumurta dondurma müalicəsində xəstələrin Kiprdə qalacağı müddət 2 – 3 gündür. Xəstə yaşadığı ölkədə həkimin müəyyənləşdirəcəyi dozada iynədən istifadə edərək ovulyasiya induksiyası etdirər. (Yumurta çoxaltma əməliyyatı). Yumurta yığma əməliyyatı Kiprdə həyata keçirilər..

Back To Top