skip to Main Content

Xüsusilə. yumurta ehtiyatının məhdud və ya çox zəif olduğu xəstə qruplarında tez-tez seçilən bir balon körpə tətbiqidir. Bu müalicə sayəsində xəstə donor yumurtasını ehtiyatda hazır tutmaqla, meydana gələ biləcək yumurta problemlərinə qarşı eyni müalicə dövrünü qiymətləndirilmiş olar.

Müalicə üçün ana namizədi yumurta çoxaltma əməliyyatlarına alınar. Eyni prosesin daxilində öz fiziki xüsusiyyətlərinə oxşar bir şəxs, donor olaraq ona yumurta ianəsi etmək üçün müalicəyə başlanar. Aparılan balon körpə sınaqlarında xəstə üçün həm öz yumurtası, həm də donor yumurtası ayrı-ayrı təqib edilərək müşahidə edilər. Xəstənin öz embrionları yaxşı inkişaf etməsə, donor embironundan istifadə edilər. Əgər, az sayıda yaxşı inkişaf edən embrion meydana gələrsə, əlavə embrion ilə hamiləlik müvəffəqiyyəti artırılmış olar.

Tandem Siklusun Üstünlükləri:

  • Xəstə iane müalicəsinə keçmədən, axırıncı dəfə öz yumurtası ilə müalicə olma imkanı əldə edər.
  • Donor yumurtasından istifadə edildiyi üçün müalicədən alınan müvəffəqiyyət artar.

 

Back To Top